Po stopách historie

CESTA ČESKÝCH PANOVNÍKŮ a ALEJ VZPOMÍNEK

Cesta o délce 650 metrů dává návštěvníkům možnost poznat historii naší země. Cesta je tvořena 78 pískovcovými sochami v lehce nadživotní velikosti, umístěnými na pískovcových piedestalech, která nesou jména panovníků a informaci o období, kdy vládli. Cesta začíná praotcem Čechem, mýtickým prapředkem, pokračuje dalšími mýtickými vládci až po všechny historicky doložené vládce naší země. Alej končí Karlem I. První sochy zde byly umístěny v r. 2018 a předpokládané dokončení je v r. 2030. V r. 2017 zde byla také vysazena Alej vzpomínek, kdy každý jeden strom byl vysazen těmi, kteří chtějí vyjádřit úctu svým předkům. Nad alejí se tyčí další dominanta Bukovanského mlýna – vstupní brána do aleje, otevřená v r. 2022. Vstup na malou rozhlednu je zdarma a návštěvník si následně může zakoupit pamětní minci a tím celý projekt podpořit.

Podrobné povídání o cestě a aleji naleznete ZDE