Hospodářský sedmiboj

Rozhýbejte tělo a zažijte s námi kopec srandy

Program je originální relaxační a teambuildingovou aktivitou, která je ideálním doplňkem výjezdních zasedání, či společenských setkání firem se svými zaměstnanci, nebo obchodními partnery.

Cílem programu je navodit pro hosty atmosféru pravého venkovského prostředí, která je pro tento kraj typická. Program řídí a hosty soutěží provází zkušení animátoři ve věrohodném „jezeďáckém“ oděvu.

Po úvodním svérázném přivítání hlavním animátorem rozdělíme hosty velmi originálním způsobem do teamů, které označíme barevnými šátky, vedoucí teamů pak barevnými zástěrami. Teamy pak spolu s animátory postupně zdolávají jednotlivé disciplíny.

Soutěž lze uzpůsobit na 2-4h dle časových možností a přání objednavatele. Hospodářský sedmiboj je určen převážně pro sezónní období (duben-říjen), v zimě se však dá realizovat také, a to ve zkrácené verzi nazvané „Hospodářský pětiboj“.

Soutěžní disciplíny:

Cena je vždy kalkulována individuálně podle termínu, charakteru akce a počtu účastníků.
Cena programu zahrnuje diplomy pro vítěze a drobné upomínkové předměty pro každého účastníka.
Věcné ceny pro vítěze nejsou zahrnuty v ceně (jsou vždy upřesněny dle dohody s objednavatelem).

REALIZACE MOŽNÁ: DUBEN-ŘÍJEN

Vytvořit poptávku

Ukázka firemní akce s Hospodářským sedmibojem